Jeg har gennem mange år ydet såvel individuelsupervision som gruppesupervision.

Til psykologer enten i forhold til autorisation eller i forhold til specialistuddannelser.  

Andre faggrupper i forhold til udvikling af faglige- og  personlige-kompetencer.