Jeg tager i begrænset omfang klienter i egen praksis i Aarhus.

Den forebyggelsesmæssige tilgang har altid stået mig nær. Udviklingspsykologisk ved vi, at vi helst skal komme ind så tidligt som muligt i form af støtte til forældre og netværk. Arbejdet med unge og voksne mennesker har desværre også lært mig, at det ikke altid lykkedes, at noget kan gå galt og der opstår - traumer og livskriser.  

De sidste 5 år har jeg været særlig optaget af at anvende hypnose på et psykologfagligt grundlag i behandling af psykologiske traumer og  livskriser. Vi ved at kognitiv terapi har en god effekt på mange, men ikke på alle.

Jeg har været så heldig gennem de sidste 4 år, at have været i supervision hos læge Jens Jørgen Graversen, der siden 1984 har arbejdet med hypnoterapi, samt skrevet lærebøger om emnet.   

Medlem af:

Psykologfagligt Selskab For Klinisk Hypnose.

Dansk Psykolog Forening

Uddannet i Klinisk Hypnose af:

Jens Jørgen Graversen, læge.

Hedda Sandemose, specialist i psykoterapi .

Inge Guldal, specialist i psykoterapi.

Hans-Christian Kossak, psykolog  dr.phil

Albina M. Tamalonis,  dr.