Her kan du læse om projektet "På Rette Vej". 

Det er et tilbud for unge (13+), der har behov for særligt individuelt tilrettelagte specialpædagogiske tilbud i Århus Kommune. Jeg har været så heldig at være gennemgående person siden opstart i okt.2008, og har været sagsansvarlig fra PPR og Specialpædagogik på de enkelte unge, der har modtaget tilbuddet. 

"På Rette Vej" tager hånd om kriminatlitettruede unge. De unge er afvigende i deres adfærd, at man ikke har kunne tilbyde dem undervisning sammen med andre jævnaldrende, hverken i specialskole, specialklasse eller almenklasse. I stedet har man tilbudt en individuel indramning med eneundervisning suppleret evt. med arbejdspraktik og kontaktpersonsordning. Dette er fulgt op af et månedlig fast møde med den unge sammen med hele det professionelle- samt det private netværk. Vi har i august 2021 udskrevet elev nr. 100 (se evt. Status og opfølgning Jan. 2021 her til højre).

Det har været overraskende, hvor godt de unge har samarbejdet. Vores tilgang er klientcentreret, med vægt på tålmodighed og respekt overfor de unge, lige meget hvad de har lavet af ”dumme” ting.

Læs evt. artikler, der findes her til højre.

Her kan du læse om projektet "På Rette Vej". 

Det er et tilbud for unge (13+), der har behov for særligt individuelt tilrettelagte specialpædagogiske tilbud i Århus Kommune. Jeg har været så heldig at være gennemgående person siden opstart i okt.2008, og har været sagsansvarlig fra PPR og Specialpædagogik på de enkelte unge, der har modtaget tilbuddet. 

"På Rette Vej" tager hånd om kriminatlitettruede unge. De unge er afvigende i deres adfærd, at man ikke har kunne tilbyde dem undervisning sammen med andre jævnaldrende, hverken i specialskole, specialklasse eller almenklasse. I stedet har man tilbudt en individuel indramning med eneundervisning suppleret evt. med arbejdspraktik og kontaktpersonsordning. Dette er fulgt op af et månedlig fast møde med den unge sammen med hele det professionelle- samt det private netværk. Vi har i august 2021 udskrevet elev nr. 100 (se evt. Status og opfølgning Jan. 2021 her til højre).

Det har været overraskende, hvor godt de unge har samarbejdet. Vores tilgang er klientcentreret, med vægt på tålmodighed og respekt overfor de unge, lige meget hvad de har lavet af ”dumme” ting.

Læs evt. artikler, der findes her til højre.