Her kan du læse om projektet "På Rette Vej". 

Det er et tilbud for unge (13+), der har behov for særligt individuelt tilrettelagte specialpædagogiske tilbud i Århus Kommune. Jeg har været så heldig at være gennemgående person siden opstart i okt.2008, og har været sagsansvarlig fra PPR og Specialpædagogik på de enkelte unge, der har modtaget tilbuddet. 

"På Rette Vej" tager hånd om kriminatlitettruede unge. De unge er så afvigende i deres adfærd, at man ikke har kunne tilbyde dem undervisning sammen med andre jævnaldrende, hverken i specialskole, specialklasse eller almenklasse. I stedet har man tilbudt en individuel indramning med eneundervisning, arbejdspraktik og kontaktpersonsordning. Dette er fulgt op af et månedlig fast møde med den unge sammen med hele det professionelle- samt det private netværk. Ud af de 57 som i perioden okt.2008 til sep.2016 har været igennem et ”På Rette Vej” - forløb er 72% vendt tilbage til uddannelse, 12% overgået til arbejdspraktik eller ordinært arbejde.16% endte med at blive anbragt (se evt. Opgørelse pr.sep.2016 her til højre).

Det har været overraskende, hvor godt de unge har samarbejdet. Vores tilgang er klientcentreret, med vægt på tålmodighed og respekt overfor de unge, lige meget hvad de har lavet af ”dumme” ting.

Læs evt. artikel, der findes her til højre.