I Aarhus PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) har vi forsøgt at gøre op med den tilgang, hvor man typisk tilbyder anbragte unge, udsatte unge og kriminalitetstruede unge undervisning og samvær med ligestillede. Jævnfør min artikel ”Myter og realiteter” (se evt. faneblad Artikler). Det er klart for de fleste og forskningen peger i samme retning, at samvær med andre udsatte unge og kriminalitetstruede unge er en af de stærkeste forudsigelser for vedligeholdelse af en udsat position, hvorimod samvær med mere ressourcestærke unge og unge uden kriminalitet og bekymrende adfærd giver et langt bedre grundlag for at flytte sig i retning af ungdomsuddannelse og selvforsørgelse. Hvilket er målet for tilbuddet ”På Rette Vej”. De unge der visiteres til ”På Rette Vej” går således i hver deres tilbud på hver deres skole.

Jeg har været initiativtager og været så heldig at være gennemgående fagperson fra PPR siden opstart i okt.2008, og har været sagsansvarlig fra PPR og Specialpædagogik på mere end 100 udskrevne unge. Vi har pr. okt. 2022 indskrevet elev nr. 131.

Tilbuddet har ændret sig af flere omgange siden opstart i et tæt samarbejde mellem PPR (MBU) og Ungecentret (MSB). Den første store forandring skete da undervisningsdelen blev flyttet ind på de folkeskoler, der også havde specialklasser. Skoleåret 2021-22 blev endnu et skelsår, da den interne skole for de mest udsatte anbragte unge i Aarhus Kommunen blev nedlagt. Hvor ”På Rette Vej” tidligere havde været et tilbud til ikke-anbragte unge med bl.a. håb om at undgå en anbringelse, blev tilbuddet udvidet så man også kunne tilbyde ”På Rette Vej” til de mest udsatte anbragte unge. Det betød, at vi fra august 2021 gik fra 8 til 16 pladser til både anbragte og ikke-anbragte unge på 8.-10.klasses trin.

De 16 pladser er, i forhold til undervisningsdelen, lokalt forankret på 11 forskellige skoler med specialklasser. Det er skoler, der har mulighed for langsomt at udsluse eleverne enten i en almen klasse eller i en specialklasse.

De unge, der gennemgår et ”På Rette Vej”- forløb, er unge, hvor det ikke har været muligt i første omgang at tilbyde undervisning i hverken almen klasse, specialklasse eller specialskole. Det er et midlertidigt tilbud med en typisk varighed på alt mellem 3-12 måneder. Indsatsen består af flere tiltag. Der er 14 lektioner ugentligt individuel undervisning, samt typisk arbejdspraktik, kontaktperson og støttetimer til klub.

De relevante voksne samles månedligt omkring den unge sammen med den unge. Udover den unge deltager typisk forældre, rådgiver, en fra skoleledelsen, PPR-psykolog, På Rette Vej-lærer, anbringelsessted, kontaktperson og/eller arbejdspraktikkoordinator fra Ungecentret. Altså de betydningsfulde voksne, som alle kender den unge og har et ansvar for den unges udvikling og trivsel og som den unge oftest allerede kender. Mødet har til formål at drøfte de igangværende tiltag for at kunne foretage vurdering af, om der arbejdes relevant mod, at den unge igen kommer i trivsel og i undervisning, ungdomsuddannelse eller arbejde. Det er hensigten at rammerne for disse møder skaber forudsætninger for, at den unge selv begynder at reflektere over egne mål, herunder hvad den unge selv kan bidrage med for at nå disse mål.

Her til højre kan du i artiklen finder de bagvedliggende psykologiske og pædagogiske overvejelser for tilbuddet. Kontakt mig gerne for yderligere uddybning eller oplæg enten via PPR Aarhus eller under faneblad "Kontakt"

Okt.2022