Klinisk psykolog Jette Petersen

Jeg er autoriseret psykolog, specialist i Klinisk psykologi og specialist i Klinisk Børneneuropsykologi.

 
Jeg har arbejdet som psykolog ved PPR i Skanderborg og Århus, hvor jeg har betjent børnehaver, folkeskoler, privatskoler, heldagsskole og vuggestue. Siden 2002 har jeg arbejdet med specialklasseelever og visitation af de børn og unge, der ikke kan rummes i den almindelige skole, men henvises til særlige tilbud.
 
Gennem de sidste par år er der især to emner, der har optaget mig:
 
- Udsatte børn og unge med adfærdsforstyrrelser og problemadfærd.
- Selvskadende unge med spiseforstyrrelser og selvmordstanker.
 
Emnerne har jeg behandlet ud fra en teoretisk og forskningsbaseret forståelse såvel som ud fra en praktisk pædagogisk synsvinkel.
 
Jeg har været optaget af den pædagogiske indsats og en tidlig forebyggelse i forhold til at imødegå disse vanskeligheder samt i forhold til udvikling af skole og institutionsliv. Disse to emner har ført til invitation til at afholde debatoplæg og foredrag, tre artikler, én om de adfærdsforstyrrede børn og unge, én om unge med selvskadende adfærd samt én om tilbuddet "På Rette Vej".