Artikel


Unge med selvskadende adfærd
"... Tør vi se de eksistentielle problemstillinger i øjnene? Altså, at vi i bund og grund er alene, at vi må tage vore egne valg, og at ensomheden er et menneskeligt grundvilkår..."
                                                         Bragt i pædagogisk psykologisk Tidsskrift - nr. 3 2008

Interview


Iscenesat barndom
"... Derfor må vi træde i karakter, ikke som en magtkamp, men som et tilbud, og blive et modspil..."                                                                     Bragt i Børn og unge - august 2006

Artikel


Myter og realiteter i forhold til sammensætning af elever i specialklasserne
"... Pointen her er at pege på nogle af de komplicerede sammenspil, der er mellem adfærdsforstyrrelser og andre vanskeligheder og ikke så meget at diskutere, hvad der kommer først..."                                 Bragt i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift - april 2006